CEST TIM


Najbolji tim najboljeg festivala!
27. Cest is d’Best su osmislili i pripremili:


AUTORI FESTIVALA: Kraljevi ulice

DIREKTOR FESTIVALA: Zlatan Jaganjac

ORGANIZATORI PROGRAMA

PERFORMERSKI: Zlatko Petrović i Zlatan Jaganjac
GLAZBENI: Zlatko Petrović i Zlatan Jaganjac
LIKOVNI: Dejan Kljun
DJEČJI: Zlatan Jaganjac
PLESNI: Tatjana Mikleušević – Jump ‘n’ Swing
PASTELIZACIJA: Mario i Minja Vukelić

FESTIVALSKI TIM:

GLAVNI INSPICIJENT I KOORDINATOR PERFORMERA: Dimitrij Petrović
VODITELJ TEHNIKE: Saša Eršak
MARKETING I PR: Agencija za tržišno komuniciranje PROGLAS
GRAFIČKO OBLIKOVANJE / WEB:
www.bananagraf.com