Saturday, 21. 8. 2021.


CVJETNI TRG / BOGOVIĆEVA

16:00 – 17:00 Centar za hitne I sitne popravke raspoloženja – Bogovićeva
11:00 – 14:00 Auuuukcija slika Dejana Kljuna
11:00 – 14:00 Osam živih skulptura od Sunca do Cvjetnjaka
18:00 – 20:00 Dvije žive skulpture – kod Prizemljenog Sunca
18:00 – 20:00 Dvije žive skulpture – kod kokičara
19:00 – 20:00 Centar za hitne I sitne popravke raspoloženja – Bogovićeva
20:00 – 21:00 Performer na štulama
20:00 – 21:30 Trio Franić – Ćulap- Gabrić
20:45 – 21:30 Cirkuska predstava Clown Al Quadrato
21:30 – 23:00 Cirkuska predstava 4×4


ZRINJEVAC (PARK)

10:00 – 13:00 13. Pastelizacija pločnika
11:00 – 14:00 Šaraonice, likovne radionice i igraonice za djecu
11:00 – 14:00 Oslikavanje lica / facepainting
12:00 – 12:45 Klaunska predstava Klaunovska posla
12:45 – 13:30 Lutkarska predstava Crvenkapica
14:00 – 15:00 Dodjela priznanja I nagrada – “Festival umjetničkih zastavica Zagreb”
14:00 – 15:00 Lutajući klavir Herr Gruber
17:00 – 22:00 Oslikavanje lica / facepainting
17:00 – 17:45 Kazališna predstava Ljeto za pet uz šareni svijet
18:00 – 19:30 Radionica hoda po užetu
18:00 – 19:30 Radionica Hula Hoopa
17:45 – 18:30 Lutkarska predstava Ježeva kućica
18:30 – 19:15 Klaunska predstava Klaunovska posla
19:15 – 20:00 Cirkuska predstava Clown Al Quadrato
20:00 – 21:20 Koncert Plesač sporog stepa
21:30 –23:00 Koncert izraelskih umjetnika Ziva Eitana i Lenny Senderskiyja


JELAČIĆ PLAC

11:00 – 14:00 Živa skulptura na stepeništu Dolca
11:00 – 11:45 Cirkuska predstava Clown Al Quadrato
11:45 – 12:30 Cirkuska predstava 4×4
12:30 – 13:30 Štulaš obilazi Tkalču
19:00 – 22:00 Četiri žive skulpture – ispod vure
21:00 – 22:00 Performer na štulama – mingla od Jelačić placa do Oktogona na Ilici
20:30 – 22:00 KONCERT – Al Sitar Trio